Rouw- en verliesverwerking

Rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren.

Wanneer kinderen of jongeren een verlies meemaken, verandert er nogal wat in hun leven.
Thuis worden er veel dingen anders: de sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet,
er is een lege stoel aan tafel en vertrouwde rituelen veranderen.
Niets is meer hetzelfde, het leven is voorgoed veranderd.

Kinderen en jongeren rouwen anders dan volwassenen.
Aan de buitenkant is lang niet altijd te zien wat er van binnen gebeurt.
Kinderen en jongeren willen meestal niet opvallen of lastig zijn en ze doen dus als of er niets aan de hand is.
Over het gemis praten is voor hen vaak moeilijk, omdat ze bang zijn andere gezinsleden of mensen uit hun
directe omgeving verdrietig te maken.

Rouwen is hard werken. Gevoelens zoals boosheid, verdriet, angst, pijn en schuldgevoel wisselen elkaar af.
Ieder kind verwerkt het verdriet op zijn eigen manier.
Welke signalen kunnen erop duiden dat uw kind hulp nodig zou kunnen hebben?

• stil en teruggetrokken gedrag
• uiten van woede, verdriet, schuldgevoelens of angst
• slapeloosheid, stemmingswisselingen, schoolproblemen of depressieve klachten
• zich opeens als volwassene gaan gedragen
• terugval in de ontwikkeling

Als bovenstaande signalen herkenbaar zijn, kunnen steun en begeleiding uw kind een stapje op weg helpen.
Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is je eigen kind te begeleiden, terwijl je zelf hetzelfde verdriet ervaart.
Ik wil daarom graag mijn bijdrage leveren aan de begeleiding van uw kind.