Begeleiding

In mijn praktijk “Koestering” is begeleiding mogelijk door individuele gesprekken of door groepsgesprekken.
Ik werk met groepen van minimaal vier personen.
Bij groepsgesprekken maak ik onderscheid tussen rouw als gevolg van een echtscheiding en rouw door
verlies van een dierbare.

Rouw is heel persoonlijk, daarom ga ik in de begeleiding uit van het eigen verhaal van het kind / de jongere.
Daarbij spelen vragen als: wat heb je meegemaakt; wat betekent dit voor jou; hoe is je situatie en wat heb je nodig.

Ik gebruik in de begeleiding diverse creatieve vormen zoals tekenen, knutselen, schilderen, schrijven,
koken, bakken, dansen, ook werk ik met muziek.

Door zo op een creatieve manier aan het werk te gaan, bied ik ondersteuning bij verdrietige en
moeilijke ervaringen.
Hierbij bied ik alle ruimte om mooie herinneringen te koesteren.